logo logo logo

Krajský festival vedy a techniky 2018

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 18.10.2018Krajský festival vedy a techniky sa v roku 2018 uskutočnil znova v Košiciach - pre oba kraje - Prešovský i Košický. Priestory poskytla Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z nášho klubu sme prihlásili jeden projekt: Retrobity - práca s 8-bitovými počítačmi po vzniku nášho klubu, ktorý prezentovali Matúš Hoffej (2.A, mechatronik) a Michal Vojtek (1.H, gymnazista).

KFVaT 2018 KFVaT 2018


Náš projekt a niektoré jeho detaily:
KFVaT 2018 KFVaT 2018 KFVaT 2018 KFVaT 2018


Aj takto sa členovia poroty venovali nášmu projektu:
KFVaT 2018 KFVaT 2018


Záujem bol aj zo strany návštevníkov festivalu:
KFVaT 2018 KFVaT 2018

Preberanie diplomov - hlavnej ceny - postupu na celoštátny festival do Bratislavy:
KFVaT 2018 KFVaT 2018


Tešíme sa na celoslovenský festival v Inchebe v Bratislave - v dňoch 8. - 9. novembra 2018.