logo logo logo

AktualityKlub AMAVET 655 už má nejakú tradíciu. Vznikol práve tu - na Základnej škole v Marhani - vo februári 1990 - na podnet vtedajšieho riaditeľa školy Mgr. Jonatana Baláža. Dosahovali sme zaujímavé výsledky v oblasti elektroniky a počítačov - tu v škole - ale aj v rámci celoslovenských festivalov vedy a techniky a poznávacích vedecko-technických zájazdov. Už v júni roku 1991 sme navštívili s 23 žiakmi našej školy s Amavetom Viedeň, Mníchov a Paríž. Neskôr ešte niekoľkokrát Mníchov, Viedeň a Bratislavu. V rámci festivalov Amavetu sme s projektom ENERGOVEDÁTOR získali postup na európsky festival techniky do Moskvy. Pre situáciu v tomto čase v Moskve (útok na divadlo a mnohé obete) sme nakoniec po zvážení so žiakmi a rodičmi účasť odmietli. Absolvovali sme aj vystúpenia s Slovenskej televízii a v Televízii Markíza.

V rámci Klubu elektroniky, automatizácie a robotiky nášho Klubu AMAVET 655 sa začíva formovať skupina žiakov, hlavne šiesteho až ôsmeho ročníka. Vykonávame úvodnú prípravu pre prácu so základnou elektronikou. Je to náročnejšie ako v minulosti, lebo upravené učebné osnovy fyziky - spôsobili prísun elektrotechnických vedomostí až v 9. ročníku. Dávnejšie to bolo v 8. ročníku so základami už v 6. ročníku.

Všetci členovia technického krúžku sú zároveň aj členmi Amavetu a stretávame sa v obnovenej školskej dielni každý pondelok popoludní. Postupne uverejníme dosiahnuté výsledky. Zatiaľ sme boli na dvoch väčších podujatiach: v Stropkove a Košiciach a zdokonaľujeme sa v spájkovaní jednoduchých elektronických obvodov s tranzistormi a svietivými diódami LED.
Veríme, že sa postupne k nám pridajú aj ďalší žiaci, rodičia a učitelia.