logo logo logo

Aktuality - oznamy pre elektronikov:


Aj v tomto školskom roku (2016/2017) budú stretnutia elektronikov v rámci klubu
elektroniky, automatizácie a robotiky- AMAVET. Dni a presné časy stretnutí dohodneme osobne.

Pripravených je mnoho zaujímavých činností, napr.: skúšanie činnosti obvodov na prepojovacom poli,
spájkovanie SMD, programovanie Arduina, konštrukcie a programovanie robotov a ďalšie iné. Prihlásiť sa
odporúčam čo najskôr osobne - kabinet na konci chodby kabinetov vpravo (M.Vojtek).


Sme vedecko-technický klub AMAVET655 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.

Korene nášho klubu siahajú do roku 1990, kedy sme sa zaoberali hlavne elektronikou, ktorú neskôr vystriedala počítačová technika, lego a alternatívne energie. Pracovali sme s modelmi elektromobilov na vodík a kyslík. Konštruovali sme slnečné batérie, veterné rotory a s pomocou AV ČR sme zhotovili aj funkčný kyslíko-vodíkový palivový článok. Tradíciou boli účasti na festivaloch vedy a techniky a odborné exkurzie do Akadémie vied a blízkych elektrární. Aktuálne sa zaoberáme využívaním energie vetra, elektronikou a nanotechnológiami.

1. Pravidelné stretnutia členov klubu sa konajú podľa tém, ktorý je prístupný iba pre registrovaných členov po prihásení.
2. Niektoré naše významnejšie podujatia si môžete pozrieť pomocou menu vľavo.
3. V nasledujúcom období pripravujeme tematické stretnutia na tieto témy:

  • Praktické základy elektroniky.
  • Stavba robota pre RoboRave.
  • Nanoveda a nanotechnológie.